Welkom op de website van de Expertgroep Uro- en Gynaecologie

De expertgroep stelt zich ten doel de kennis en vaardigheden ten aanzien van urologische en gynaecologische zorg in de huisartspraktijk uit te breiden en te verbeteren. Zie onder andere het Dossier Urologie en Gynaecologie