Baas over je Blaas

Thuis via internet een behandelprogramma volgen dat helpt bij stressincontinentie? Dat kan met Baas over je Blaas, een trainingsprogramma van de Unit Vrouwenstudies verbonden aan de afdeling ELG.

Het behandelprogramma is in Zweden onderzocht en effectief gebleken: bij 2 op de 3 vrouwen trad een aanzienlijke vermindering of zelfs genezing op van het urineverlies. Momenteel wordt de implementatie van de website in Nederland onderzocht. De website is nu vrij toegankelijk voor alle vrouwen in Nederland die last hebben van stressincontinentie voor urine. In het programma worden in acht opklimmende stappen bekkenbodemspieroefeningen aangeleerd, en leren vrouwen over onder andere leefstijlfactoren die van invloed zijn op de klachten. Elke stap bestaat uit vier onderdelen: Informatie, Opdrachten, Trainingsprogramma en Test. Vrouwen kunnen zich kosteloos aanmelden via www.baasoverjeblaas.nl.