Jaarverslag 2015

De expertgroep ugynHAG bestaat uit huisartsen met een bijzondere interesse en specifieke deskundigheid op het gebied van veel voorkomende urologische en gynaecologische klachten.

Dit jaarverslag bevat het profiel van de expertgroep ugynHAG, de visie van de expertgroep en de activiteiten die de groep in 2015 heeft uitgevoerd.

De kaderopleiding uro-gynaecologie vormt een belangrijk instrument om huisartsen op te leiden op het domein van de meest voorkomende uro-gynaecologische problemen in de huisartspraktijk.  Na het afronden van deze opleiding kan men zich registreren in het register van het CHBB. Om toegelaten te worden tot de expertgroep dienen leden geregistreerd te zijn in dit register. Huisartsen die deze opleiding niet hebben afgerond kunnen onder voorwaarden worden ingeschreven in het betreffende CHBB register. De huisarts dient daartoe een portfolio voor te leggen waarin staat hoe de huisarts de specifieke in de CHBB register opgenomen competenties, opgesplitst naar kennis en kunde, heeft ontwikkeld. Vervolgens zal een expertgroep, bestaande uit een vertegenwoordiger van de bij de ontwikkeling van het register betrokken categorale vereniging, een vertegenwoordiger van het NHG en de ambtelijk secretaris van het CHBB, een advies over de aanvraag uitbrengen aan het CHBB. Het bestuur van het CHBB neemt op basis van dit advies het definitieve besluit over inschrijving in het specifieke CHBB-register op basis van de uitzonderingsclausule.

Lees het volledige jaarverslag 2014 (pdf)