Angelique Glansdorp

 

Angelique Glansdorp, huisarts
Kaderhuisarts Urologie en Gynaecologie
Zevenhuizen

Mw. A.G. Glansdorp
Huisartspraktijk van Breugel

De Wielewaal 20
2761 XZ Zevenhuizen
0180-631783
E-mailadres glansdorp@gmail.com

Ervaring

2008-2010 opleiding kaderhuisarts Uro- en Gynaecologie

Nascholingen

SOA's en begin seksuele activiteiten; rol van de huisarts (Boerhave nascholing.
Vorderingen en Praktijk 2010)
Klachten van de bekkenbodem (WDH 2 daagse voorjaar 2011)
Seksuologie (WDH 2 daagse voorjaar 2011)
Het vrouwenspreekuur (Health Investment 2011)
Anticonceptie (Health Investment 2011)
SOA (Health Investment 2011 en 2012)
Abnormaal vaginaal bloedverlies (WDH 2 daagse voorjaar 2013)
Seksuologie en De overgang (huisartsen in opleiding, Leiden 2014)
Bij welke klachten denkt u aan de bekkenbodem? (Boerhaave Cursus "Gynaecologie", Leiden 2014)

FTO’s
Mictieklachten bij mannen
Recidiverende urineweginfecties
Overgang en HRT/ anticonceptie
Incontinentie voor urine

Uro-gyn varia
Mannenklachten, nascholing voor doktersassistenten (2017)

Overige activiteiten

Supervisie van Vrouwenspreekuur door POH in Gezondheidscentrum Stevenshof (2007-2015)
Zorgprogramma Urine-incontinentie (opgezet in 2009-2015)
Lid werkgroep implementatie LESA Urine-incontinentie van de REOS in de Zorg (2009-2011)
Klankbordgroep ontwikkeling NHG standaard Lichen Sclerosus (2009- 2012)
UMP project samen met LUMC "Zorgpaden en verbetering samenwerking tussen huisartsen en polikliniek gynaecologie" (2010-2011)
Lid Platform Kaderhuisartsen Leiden en omstreken (2012-2015)
Zorgspecialist urogynaecologie eerstelijns samenwerkingsorganisatie Rijncoepel (2013-2015)
Werkgroeplid Project Verwijzen en Terugverwijzen (urologie en gynaecologie) (2013-2015)
Bestuurslid NVvVP (Nederlandse Vereniging voor Vulva Pathologie( (2014-heden)


Deelname namens het NHG in de multi disciplinaire richtlijnwerkgroep lichen sclerosus/ lichen planus (2018-heden)