Cecile Romans

Cecile Romans, huisarts
Kaderhuisarts Uro- en Gynaecologie
Neerbeek (Limburg)

Mevr C. Romans,
Gezondheidscentrum Neerbeek
Kerklaan 11,
6191GM Neerbeek
Tel: 046-4374110
Email: c.romans@gcn.nl

Ervaring

2006-2007 werkzaam als arts-assistent Gynaecologie bij Orbis MC
2008-2010 Opleiding kaderhuisarts Uro-gynaecologie 2009 Verbeterplan urineweginfecties in eigen praktijk
2010 Opzetten poli urine-incontinentie Orbis MC (ism uroloog/gynaecoloog)
2013: Opzetten vulva poli Orbis MC (ism dermatoloog/gynaecoloog)
2014: Artikel H&W, rubriek spreekuur; doorbraakbloedingen bij orale anticonceptiva, juli 2014
2014: Aanpassing aanvraag SOA diagnostiek Orbis MC (ism microbioloog)

Onderwijs

FTO nascholingen
WDH nascholingen
Onderwijs aan aios huisartsgeneeskunde, doktersassistentes, nurse practitioners
Onderwerpen: abnormaal vaginaal bloedverlies, anticonceptie, de menopauze, verzakkingen en pessaria plaatsen (ook vaardigheden training), urine-incontinentie, urineweginfecties, het PSA debat, vaardigheden training katheter inbrengen.

Nascholing

FTO nascholing en WDH nascholing (anticonceptie, menopauze en hormonale therapie, prolaps, urine-incontinentie)

Activiteiten

Lid werkgroep Urogyn van MCC Omnes (samenwerking tussen huisarts en gynaecoloog/uroloog uit het Orbis MC).
Onderwijs aan doktersassistentes/POH met aandacht voor vrouwenspreekuur.
Lid NHG congres commissie 2015, betrokken bij de organisatie van het komend NHG congres 13 nov 2015