Dossier Urologie en Gynaecologie

Huisartsen spelen een belangrijke rol in de urologische en gynaecologische zorg voor patiënten met vragen en problemen op dit gebied.

Toch zijn problemen op dit gebied niet altijd even gemakkelijk voor de individuele, all round huisarts.

Medisch-technische en farmacotherapeutische mogelijkheden ontwikkelen zich snel. Niet iedere huisarts kan deze ontwikkelingen volgen of op zijn merites beoordelen. Voorbeelden zijn oa. de toegenomen diagnostische mogelijkheden om een SOA vast te stellen, medicamenteuze therapie bij mictieklachten (inclusief incontinentie) en nieuwe vormen van anticonceptie.

Een aantal aandoeningen wordt door de huisarts te weinig gezien of het ontbreekt de huisarts aan voldoende inzicht of ervaring om problematiek op hun waarde te schatten. Klinische stages in de gynaecologie en verloskunde zijn ingekort. Stages in de urologie zijn zeer beperkt van opzet. Dit schept een behoefte om deskundige huisartsen te kunnen consulteren.

De farmaceutische industrie en de media opereren steeds directer naar de consument/patiënt (bijvoorbeeld met campagnes als de prostaatklachtenlijn en de overgangsweek), meestal met het promoten van een bepaalde (medicamenteuze) behandeling.

Sekse-specifieke aandoeningen zoals die op het terrein van de urogynaecologie, leveren nogal eens onvrede op over de behandeling door huisartsen (als uiting daarvan ontstonden vrouwengezondheidscentra en vrouwenzelfhulpgroepen). Het perspectief van patiënten zal maatschappelijk gezien een belangrijke rol gaan spelen in de beoordeling van kwaliteit van zorg.

Het verdwijnen van de Rutgershuizen levert een extra vraag naar zorg en deskundigheid op het gebied van anticonceptie en seksuele problematiek.

Er is een tekort aan huisartsdeskundigen uro- en gynaecologie voor de huisartsopleiding en de nascholingen. Daardoor wordt nascholing gegeven vanuit het perspectief van de specialist (gynaecoloog,uroloog) met onvoldoende huisartsgeneeskundige inbreng.

Het NHG maakt een breed palet aan producten voor de ondersteuning van het werk van de huisartsen en POH. Een overzicht met betrekking tot het thema urologie en gynaecologie treft u hieronder aan. Daarnaast bestaat er in Nederland een expertgroep Uro-gynaecologie (huisartsen met een bijzondere interesse en specifieke deskundigheid op het gebied van veel voorkomende urologische en gynaecologische klachten) die u kunnen ondersteunen bij uw dagelijks werk. Publieks- en patiënteninformatie is te vinden op Thuisarts.nl.

Thema’s

 • Menstruatieklachten
 • Vulvo-vaginale klachten
 • Urine-incontinentie
 • Urineweginfecties
 • Mictieklachten
 • Prostaatkanker
 • Prolaps en andere bekkenbodemproblematiek
 • Overgangsklachten
 • Anticonceptie
 • SOA en PID
 • Preconceptioneel advies
 • Cervixpathologie
 • Seksuologische problemen die met bovenstaande onderwerpen samenhangen
 • Sekse- specifieke aspecten die met bovenstaande onderwerpen samenhangen

NHG standaarden

 • Fluor vaginalis
 • Anticonceptie
 • Urineweginfecties
 • Urine-incontinentie
 • Het SOA consult
 • Menopauze
 • Mictieklachten bij mannen
 • Erectiele dysfunctie
 • Vaginaal bloedverlies
 • Lichen Sclerosis

Werkgroepen

 • Werkgroep nazorg gynaecologische oncologische richtlijnen      
 • Werkgroep POKMEI, nieuwe BVO BMHK en werkgroep CIN Van de gynaecologen
 • Werkgroep PMS                                               

Revisie NHG standaarden 2015

 • Herziening standaard incontinentie voor urine:                 
 • Herziening standaard fluor vaginalis:                       
 • Herziening standaard PID:                                         
 • Herziening standaard miskraam:                               
 • Herziening standaars amenorroe:                             

Commissies en besturen

 • NVvVP (Nederlandse vereniging voor vulvapathologie)                     
 • CSN (continentie stichting Nederland                                         
 • KNOV commissie anticonceptie                                                   
 • Voorzitter VIL (verloskundige indicatielijst)                              
 • NHG lid multidisciplinaire werkgroep vrouwenbesnijdenis     

Publikaties

 • Van den Einden LC, Te Kolste MG, Lagro-Janssen ALM, Dukel L. Medical Students' Perceptions of the Physician's Role in Not Allowing Them to Perform Gynecological Examinations. Acad Med. 2014;89:77-83.
 • Giesen AM, Lagro-Janssen ALM, Dielissen P. Geen uitstrijkje? In gesprek over seks. Huisarts Wet. 2014;57:490-3.
 • CMFJ Romans, M Peerden. Doorbraakbloedingen bij orale anticonceptiva. Huisarts Wet. 2014;57;378
 • Doreth Teunissen: Accredidact nascholing voor dokterassistentes, urineweginfecties (2014)
 • Hammers-Cupido R, Lagro-Janssen ALM. Vulvovaginale klachten bij meisjes voor de menarche. Huisarts Wet. 2014;57:318-20.
 • Labrie J, Berghmans LCM, Fischer K, Lagro-Janssen ALM, Van der Vaart H. Chirurgie of fysiotherapie voor stressincontinentie. Wat is de behandeling van eerste keuze bij vrouwen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158: A7382. Dubbelpublicatie.
 • Lammers H, van Wijnhoven R, Teunissen T, Harmsen S, Lagro-Janssen A. Why do men suffering from LUTS seek primary medical care? A qualitative study. Journal of Evaluation in Clinical Practice 21 (2015) 931–936
 • Doreth Teunissen: accredidact nascholing voor huisartsen, urineweginfecties (2015)
 • Huibertien Oosterlee. Bloedverlies tijdens pil gebruik. Casusverslag. Praktische huisartsgeneeskunde 0512015.
 • Doreth Teunissen. E-learning urineweginfectie. BSL online.
 • Doreth Teunissen. Urineverlies door gebruik antidepressivum. Casusverslag. Praktische huisartsgeneeskunde augustus 2015

Themanummer bijblijven 'de bekkenbodem belicht'  (2015)

Thema nummer huisarts en wetenschap november 2015

 • Liesbeth AB. Alie van der Heide, Toine Lagro-Janssen. Rectale klachten, denkt u aan een soa? Huisarts en Wet 2015;58(11):604-7.
 • Caroline Robertson, Toine Lagro-Janssen. Dyspareunie bij de jonge vrouwen. Huisarts en Wet 2015;58(11):612.
 • Jolanda van Ommen, Toine lagro-Janssen. Secundaire amenorroe. Huisarts en Wet 2015;58(11):613.
 • Ingrid de Voogd, Toine Lagro-Janssen. Endometrium ablatie: overwachte gevolgen voor de patiënte en de huisarts (geaccepteerd huisarts en wetenschap).

Scholingsmogelijkheden

 Huisartsen en huisartsen in opleiding:

 • De overgang
 • SOA workshop
 • Anticonceptie, de menopauze en amenorroe (meerdaagsecursus)
 • Seksuologie (erectiele dysfunktie)
 • Urine incontinentie en prolaps met demonstratie pessarium aanmeten
 • Urine-incontinentie, wat kan de 1e lijn
 • PCO
 • Vaginaal bloedverlies
 • Vulvadynie
 • LUTS
 • Endometriose
 • Bij welke klachten denkt u aan de bekkenbodem
 • FTO: Urineweginfecties
 • FTO: De Overgang,  Urineweginfecties en Mictieklachten bij mannen.
 • FTO: Cyclus stoornis 

Doktersassistentes en praktijkondersteuning en verloskundigen:

 • Urineweginfecties
 • Het maken van uitstrijkjes
 • Fluor diagnostiek
 • Overgang
 • Urine-incontinentie
 • Anticonceptie
 • Vaardigheden IUD

Studenten geneeskunde

 • anticonceptie
 • soa
 • menstruatiestoornissen

Vaardigheidsfilmpjes + protocollen

 • het bekkenbodemonderzoek
 • inbrengen van een transurethrale en suprapubische blaaskatheter
 • inbrengen en verwijderen van implanon

 Consultatiefunctie

Binnen de eigen regio vervullen de meeste kaderartsen een consultatiefunctie voor collega huisartsen en AIO's

Kaderopleiding:

In Maart 2016 start de 5e Groep huisartsen met de opleiding. Informatie hierover is de vinden op onze site https://ugynhag.nhg.org/

Websites

www.thuisarts.nl

www.anticonceptie-online.nl

www.nvog.nl