Joyce Nouwens

Joyce Nouwens, huisarts
Kaderhuisarts Urogynaecologie

Mw J. Nouwens
Huisartsenpraktijk J. Jongsma
Van Oldeneellaan 38
4902 ZC Oosterhout
Tel. 0162 – 453 777
Tel mobiel: 06-21808118
E-mail: Joycenouwens@home.nl

Aandachtsgebieden

Anticonceptie, HPV, Cervixcarcinoom, Fluor vaginalis

Ervaring

Kaderopleiding 2016-2018

Nascholingen

LHV, Zorggroep Zorroo, LOVAH, Erasmus MC
Anticonceptie & bijwerkingen
Prolaps en pessarium
HPV en HPV vaccinatie: stand van zaken
Het gynaecologisch onderzoek
Kleine kwalen in de zwangerschap
Cyclus problematiek
Bekkenbodem
LUTS

Activiteiten

Eerste lijn gynaecologisch spreekuur voor huisartsen in de regio
Innovatieve huisartsenzorg
Adviseur bevolkingsonderzoek cervixcarcinoom RIVM
Gast docent Erasmus MC

Publicaties

Onvervulde kinderwens H&W 1 september 2016
Trombofilie en anticonceptie – meer mogelijk dan gedacht H&W 5 oktober 2017
Een kaderhuisarts urogynaecologie in de eerste lijn H&W 19 april 2019
Wat de huisarts moet weten over de HPV-vaccinatie H&W 21 januari 2019
Hoofdstuk 30 Preventie van HPV infectie, boek urogynaecologie, 12 november 2019