Kitty van Groeningen

Kitty van Groeningen,
huisarts Kaderhuisarts Uro- en Gynaecologie
Hattem (Gld)

Mw C.O.M. van Groeningen
Huisartsenpraktijk  ’t Veen
Hoopjesweg 3
8051 DB Hattem
Tel: 038 4432717
E mail : groeningen@tveen.nl

Ervaring

2006-2008 Opleiding kaderhuisarts Uro- en Gynaecologie
2008 NHG werkgroep LESA Urine-incontinentie
2011 NHG werkgroep Standaard anticonceptie 
2004-2015 Samenwerkingsafspraken in de regio: menopauze, osteoporose, vaginaal bloedverlies (+ 1e lijns vaginale echo), urine-incontinentie- en prolaps, seksuologie, pco’s, subfertiliteit, de overgang, endometriose
2014-2015 Protocol behandeling UWI op de Huisartsenpost regio Zwolle / Flevoland 

Nascholingen

Vulvair pijnsyndroom, urine-incontinentie, prolaps en pessaria, prostaatklachten/ PSA, vaginaal bloedverlies, seksuologie, anticonceptie, bekkenbodemproblematiek (NHG congres 2011)
Diverse onderwerpen FTO: fluorklachten, urine-incontinentie, sex en geneesmiddelen, anticonceptie.

Activiteiten

Lid WDH (werkgroep Deskundigheids Bevordering Huisartsen ) Zwolle/Ijsselland
Lid werkgroep anticonceptie NVOG
Consultatie voor collega’s over urologische- en gynaecologische problemen in de dagelijkse huisartsenpraktijk