Liesbeth van Besouw

Liesbeth van Besouw
Kaderhuisarts Uro- en Gynaecologie
Nijmegen

Mw. L. Van Besouw
Het Meijhuis
Meijhorst 9301
6537 KW Nijmegen
Tel: 024-3453079
Website: hetmeijhuis.praktijkinfo.nl
E
-mail: liesbethvb@celebes.nl

Ervaring

1995-1996: Huisartsenopleiding Universiteit van Utrecht, bijvakken filosofie en kunstgeschiedenis
1996: Opleiding gezondheidsrecht
2009-2011: Kaderopleiding urogynaecologie
2009-2015: Kwaliteitscoördinator praktijkaccreditering, coördinator coassistenten en buitenlandse artsen
2010 - heden: Huisartsopleider
2013-2015: Lid commissie achterstand en allochtonenzorg 
2014: Bijeenkomst voor alle professionals in de eerste lijn in Dukenburg over huiselijk geweld
2016: Netwerk “Gezondheid en Welzijn voor statushouders regio Nijmegen” 

Urogynaecologische bezigheden

Samenwerkingsafspraken ontwikkelen binnen zorgdomein voor gynaecologie verloskunde samen met gynaecologen van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis en St Radboud UMC. Fertiscreen
Nascholingen geven bij DKB en FTO o.a. over hormonale anticonceptie, seksueel overdraagbare aandoeningen, recidiverende urineweginfecties, mictieklachten bij mannen
Nascholing geven voor doktersassistenten o.a. urineweginfecties
Ontwikkelen deskundigheidsbevorderingspakket over samenwerking verloskundigen en huisartsen (2013)
Gast docent Radboud Universiteit, les geven aan studenten over anticonceptie, vaginale klachten; les geven aan huisartsen in opleiding over spiralen, pessaria, vulvaklachten
Coördinator/docent landelijke differentiatie urogynaecologie voor huisartsen in opleiding per maart 2016 Radboudumc