Monique Peerden

Monique Peerden, huisarts
Kaderhuisarts Uro- en Gynaecologie
s’Hertogenbosch

Mw. M. Peerden
Burg. de Bekkerstraat 14b
5236 AP 's-Hertogenbosch
tel: 073-6135035
email: peerden@hpempel.nl

Ervaring

2006- 2008 Opleiding kaderhuisarts Uro- en Gynaecologie 

Nascholingen

Voor huisartsen, huisarten in opleiding, co-assistenten, kaderhuisartsen in opleiding, specialisten en doktersassistenten regionaal en landelijk over: anticonceptie , SOA, urine-incontinentie en  prolaps, urineweginfecties, vulvodynie, vaginaal bloedverlies, overactieve blaas syndroom, seksueel gedrag bij jongeren, overgang, bekkenpijn.
Spreker op diverse symposia en congressen.

Activiteiten

Werkgroep NHG-Standaard Anticonceptie
Samenwerkingsafspraken over transvaginale echografie
Overleg met huisartsen en specialisten Jeroen Bosch Ziekenhuis om te komen tot opzetten en implementeren samenwerkingsafspraken 1e -2e  lijn, afspraken zorgdomein
Lid werkgroep anticonceptie van NVOG
Lid werkgroep oncologische richtlijnen nazorg gynaecologische oncologie met de IKN en NVOG
Commissie: werkhervatting na oncologische operatie
Mede auteur handboek vrouwspecifieke geneeskunde
Intercollegiale consultaties t.a.v. meer complexere gynaecologische casuïstiek van collega’s uit de regio