Pieta van Rhijn

Pieta van Rhijn, huisarts
Kaderhuisarts Urogynaecologie

Mw. P. van Rhijn
Pasteurlaan 9B
4901 DH Oosterhout NB
Tel: 0162-462706
Mobiel: 06-10903380
E-mail: Heymeijer-vanrhijn@planet.nl

Aandachtsgebieden

Vulvaire klachten en bekkenbodemproblematiek