Suzy de Swart

Suzy de Swart,
huisarts Kaderhuisarts Uro- en Gynaecologie
’s-Hertogenbosch

Mw. S. de Swart
Huisartsenpraktijk de Swart en Nieuwenhuis
Lugteren 35
5237 JV  's-Hertogenbosch
tel: 073-6444957
email: s.deswart@ezorg.nl of suzykoos@xs4all.nl (prive)

Ervaring

2006-2008 Opleiding kaderhuisarts Uro- en Gynaecologie

Nascholingen

Voor huisartsen, huisarten in opleiding, co-assistenten, kaderhuisartsen in opleiding, specialisten en doktersassistenten regionaal en landelijk over: anticonceptie , SOA, urine-incontinentie en  prolaps, urineweginfecties, vulvodynie, vaginaal bloedverlies, overactieve blaas syndroom, seksueel gedrag bij jongeren, overgang, bekkenpijn.
Spreker op diverse symposia en congressen.

Activiteiten

Organisatorisch
Voorzitter WDH-ADM

Richtlijnontwikkeling
Werkgroep NHG-Standaard Anticonceptie (in ontwikkeling)

Samenwerkingsafspraken

Overleg met huisartsen en specialisten Jeroen Bosch Ziekenhuis om te komen tot opzetten en implementeren samenwerkingsafspraken 1e -2e  lijn, afspraken zorgdomein
Lid werkgroep anticonceptie van NVOG
Lid werkgroep anticonceptie en advies tav richtlijn anticonceptie verloskundigen
Intercollegiale consultatie voor collega’s over urologische- en gynaecologische problemen in de dagelijkse huisartsenpraktijk
Mede auteur handboek vrouwspecifieke geneeskunde